Stolárstvo SVOBODA
výroba a predaj vinárskych doplnkov, zariaďovanie vinoték

Tibor Svoboda


+421 903 239 144

stolarstvo@stolarstvosvoboda.sk

Bukovec pri Myjave 216
906 14, Bukovec pri Myjave, SlovenskoIČO: 40468089

DIČ: 1020127955

IČ DPH: SK1020127955

IBAN: SK10 5600 0000 0050 4848 8001

Banka: Prima banka, a.s.

Číslo účtu: 5048488001/5600

Obch.reg.: Živnostenský list zapísaný v živnostenskom registri č. 303-3666, č.Žo-2003/00286/2